Accont Audit

Audítorské služby

 • Štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky
 • Audit konsolidovanej individuálnej účtovnej závierky
 • Audit mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky
 • Overenie súladu ročnej správy s účtovnou závierkou
 • Overenie splatenia základného imania
 • Overenie finančných informácii z účtovnej závierky
 • Overenie priebežných finančných informácii
 • Priebežné overenie účtovného systému
 • Iné audítorské služby

Poskytované audítorské služby vykonávame v zmysle medzinárodných usmernení pre audit, zisťovacie služby a etiku, ako aj v zmysle platnej legislatívnej sústavy v našej republike. Vďaka niekoľko ročnej praxi môžeme konštatovať, že v rámci auditu profesionálne, eticky a odborne zvládame aj ďalšiu dôležitú podmienku pre objektívny audit, a to poznanie princípov fungovania firiem v podmienkach Slovenska, najmä v rámci účtovno- daňového zákonodarstva.

Audit vykonávame s pomocou kanadského softwaru IDEA - Data Analysis Software, ktorý patrí v rámci audítorských softwarov k tým najlepším na svete.

Povinnosť auditu vyplýva z ustanovenia §19 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka,

 1. a) ktorá je obchodnou spoločnosťou ,okrem akciovej spoločnosti, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:
  1. celková suma majetku presiahla 1 000 000 EUR, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
  2. čistý obrat presiahol 2 000 000 EUR, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov a z poskytovania služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,
 2. b) ktorá je akciovou spoločnosťou,
 3. c) ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis,
 4. d) ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom majú aj právnické osoby vymedzené v osobitnom predpise, ktorých suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 33.193,92 eura, a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité: táto účtovná závierka musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Individuálnu priebežnú účtovnú závierku a konsolidovanú priebežnú účtovnú závierku nemusí mať účtovná jednotka overenú audítorom.

Plán práce

Takmer všetky naše audítorské zmluvy sú priebežného charakteru. Na audítorských testoch začíname pracovať v nadväznosti na uzatvorenie audítorskej zmluvy, pričom periodicitu návštev si dohodneme osobne s predstaviteľmi spoločnosti tak, aby sme zohľadnili časové požiadavky zákazníka a zároveň zabezpečili overenie všetkých príslušných dokladov patriacich k overovaniu.

Ručenie

Z hľadiska ručenia za vykonané audítorské služby uvádzame, že táto povinnosť nám vychádza z nariadenia Slovenskej komory audítorov a zákona o audítoroch . Naša spoločnosť má túto povinnosť každoročne splnenú uzatvorením poistnej zmluvy.

Cena

Cena za audítorské služby je stanovená na základe hodinových sadzieb, ktoré sa pohybujú v štandardnej úrovni v rámci Slovenskej republiky. Pri stanovení cien vychádzame z Usmernenia č.1/2004 etika - doba trvania auditu a osobného rokovania s predstaviteľmi spoločnosti zákazníka. Do úvahy samozrejme berieme aj rizikovosť účtovných transakcii.

sk en
<november 2020>
poutstštpisone
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Impressum © 2009 MicroStep CDM s.r.o. Všetky práva vyhradené.